Правила прийому до закладу освіти

Правила прийому до закладу освіти

Для зарахуванння дитини в ЗДО № 71 необхідно:

  • Зареєструватись на сайті reg.isuo.org. і подати заявку для постановки дитини в чергу.
  • Щоб поставити заявку в чергу, необхідно прикріпити скановані документи або надати їх відповідальній особі в ЗДО № 71 (м. Житомир, вул. О. Клосовського, 8):
  • оригінал і копію свідоцтва про народження дитини (якщо при подачі заявки не були прикріплені електронні копії);
  • за наявності пільги – документ, який це засвідчує.
  1. Отримати повідомлення на електронну пошту про те, що заявка отримала статус «Прийнята» протягом 10 днів (якщо в заявці вказана електронна адреса).
  2. Періодично відслідковувати заявку в черзі на сайті reg.isuo.org або у вихователя-методиста закладу. Під час формування груп за основу береться вік дитини станом на 01 вересня.
  3. Отримавши повідомлення на електронну пошту про те, що за Вашою заявкою видано направлення, звернутися до діловода закладу.

Дитина, яка проживає за межами м.Житомира може бути зарахована до ЗДО №71 за умов:

  • 100% забезпечення місцями дітей-жителів міста;
  • перерахуванні повної вартості утримання дитини міському департаменту освіти сільською радою, на території якої дитина проживає.

Правила прийому дітей до ЗДО: 

     Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює керівник протягом календарного року на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, довідки дільничого лікаря про епідеміологічне оточення, свідоцтва про народження.

    Під час прийому дитини до  закладу дошкільної освіти керівник ознайомлює батьків або осіб, що їх замінюють, із статутом закладу дошкільної освіти, іншими документами, що регламентують його діяльність.
    За дитиною зберігається місце в  закладі дошкільної освіти у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).
    Відрахування дитини з  закладу дошкільної освіти може здійснюватись:
– за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;
– на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що включає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
– у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.
     Адміністрація ЗДО повинна письмово повідомити батьків про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.
    Заклад дошкільної освіти забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідні для їх нормального росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів. Харчування дітей у ЗДО та його кратність залежить від режиму роботи закладу та тривалості перебування в ньому дітей.

    Медичне обслуговування дітей у  закладі дошкільної освіти здійснюється на безоплатній основі медичними працівниками, які входять до штату цього закладу або відповідних закладів охорони здоров’я, і передбачає проведення обов’язкових медичних оглядів, у тому числі медичних оглядів перед профілактичними щепленнями, проведення профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі, інформування батьків або осіб, що їх замінюють.

Перелік осіб, які мають право на пільги при влаштуванні дітей у ЗДО:

1.Дітям військовослужбовців (першочергово).

2.Дітям військовослужбовців військових прокуратур (першочергово).

Батьки мають право:

– вносити пропозиції щодо роботи з дітьми, організації додаткових послуг;
– заслуховувати звіти керівника про роботу навчального закладу.

Батьки забов’язані:

– вносити встановлену плату за утримання дитини в закладі дошкільної освіти до 15 числа поточного місяця;

– своєчасно вносити платню за надання додаткових послуг, якщо такі мають місце;

– віддавати і забирати дитину безпосередньо у вихователя, і обов’язково особисто, не передовіряючи її неповнолітнім особам;

– приводити дитину здоровою, чисто вдягненою, охайною, у відповідності до санітарно-гігієнічних правил;

– дотримуватись режиму роботи закладу дошкільної освіти, приводити та забирати дитину вчасно;

– своєчасно сповіщати вихователів про відсутність дитини у  закладі і причини її відсутності;

–  у разі відсутності дитини більше 3-х днів надати довідку від лікаря про медичне обстеження і можливість відвідування нею дитячого колективу.