Нормативно-правова база

09.Сер.2022
Детальніше
25.Сер.2021

Закон України «Про освіту»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text Закон України «Про дошкільну освіту»https://zakon.help/law/2628-III Закон України «Про охорону дитинства» https://zakon.help/law/2628-III Конвенція ООН «Про права дитини»https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку.https://drive.google.com/file/d/12ta1d3vfwTtFhITpMTCJ-NO3SISU47Gd/view?fbclid=IwAR3_PbI_jIc3hRa9XQKtxCLkQm32n4s-tUumd8eZ9jlz-BRtZFqOi_IRuwY Наказ МОН від 31.03.2021 № 397 “Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) https://mon.gov.ua/storage/app/media/doshkilna/2021/04/01/Typova%20prohrama%20pidvyshchennya%20kvalifikatsiyi%20pedahohichnykh%20pratsivnykiv%20doshkilnoyi%20osvity.pdf Лист МОН … Продовжити читання “Законодавчо-правові та навчально-методичні документи, які регламентують роботу закладу дошкільної освіти”

Детальніше