Мова освітнього процесу

Мова освітнього процесу

Мова, якою відбувається освітній процес у закладі дошкільної освіти – українська

Правовий статус української мови сьогодні визначає Конституція України, прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року. У статті 10 Конституції записано: «Державною мовою в Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України. B Україні гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України. Держава сприяє вивченню мов міжнародного спілкування. Застосування мов в Україні гарантується Конституцією України та визначається законом». Мовні відносини в Україні регулює також Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

На виконання ст. 10. Конституції України, законів України «Про освіту» (ст.7), «Про дошкільну освіту» (ст. 8), з метою створення належних умов для розвитку і розширення сфери функціонування української мови, виховання шанобливого ставлення до неї, формування патріотизму в закладі дошкільної освіти здійснюється відповідна організаційна робота.

Українська мова є мовою повсякденного спілкування усіх учасників освітнього процесу – вихованців, педагогів, батьків.

Українською мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, семінари, наради, збори колективу, друкуються тексти оголошень, інформація на стенди. Документація ведеться згідно з Інструкцією з діловодства у дошкільних навчальних закладах. Нормативно-правова документація упорядкована у відповідності до вимог.

У дошкільному закладі оформлені куточки державної символіки, української казки. В кожній віковій групі оформлені осередки – етнографічні (народознавчі), художньо – мовленнєвої, театралізованої та музичної діяльності, що містять українську художню літературу для дітей, добірки українських казок, предметів ужитку, зразків народно – прикладного мистецтва, пісень, музичних творів, елементи національних костюмів.