Кадровий склад

Кадровий склад

П. 90 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, затверджених постановою КМУ №1187 від 30 грудня 2015 р. ( в редакції постанови КМУ від 24 березня 2021 р. №365)  передбачає кадрові вимоги щодо започаткування та провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти, зокрема: заклад дошкільної освіти повинен бути забезпечений педагогічними працівниками, необхідними для реалізації освітнього процесу та виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту» педагогічний працівник закладу дошкільної освіти – особа з високими моральними якостями, яка має вищу педагогічну освіту за відповідною спеціальністю та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

Освітній процес забезпечують 39 педагогів:

З них:

-Завідувач – 1;

-Вихователь-методист – 3;

Педагогічні працівники:

-1 практичний психолог;

-1 соціальний педагог;

-2 музичних керівника;

-2 інструктори з фізкультури;

-3 вчителя-логопеда;

-1 вчитель-дефектолог;

-2 керівника гуртка;

-24 вихователів.

За кваліфікаційним рівнем:

спеціаліст вищої категорії –  12 педагогів

– спеціаліст І категорії –  6  педагогів

– спеціаліст ІІ категорії – 8 педагогів

– не атестовано –6  педагогів

– встановлений тарифний розряд  11 – 6 педагогів

– встановлений тарифний розряд  9 – 1 педагогу

– мають педагогічне звання «Вихователь-методист» – 6  педагогів

– кандидат педагогічних наук – 1 педагог.

За рівнем освіти:

– повна вища освіта – 29 педагогів

– неповна вища освіта – 10 педагогів.