ДОШКІЛЬНЯТАМ – ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

23.Вер.2018
ДОШКІЛЬНЯТАМ – ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Нагальною потребою XXI століття стає формування такого способу життя, який був би основою довготривалого ощадливого гармонійного розвитку людства.

Основні положення концепції сталого розвитку:

  1. В центрі уваги – люди, які повинні мати право на здорове і плідне життя в гармонії з природою.
  2. Охорона навколишнього середовища має стати основним компонентом процесу розвитку і не може розглядатись у відриві від нього.
  3. Задоволення потреб у збереженні навколишнього середовища повинно розповсюджуватися не тільки на теперішні, але й на майбутні покоління.
  4. Необхідним є партнерство, спільна робота всіх і кожного для забезпечення сталого розвитку.
  5. Збереження здоров’я людей і забезпечення гідного рівня життя.

Саме на таких засадах сформувалося поняття сталий розвиток.

Мета курсу освіти для сталого розвитку:

– сприяти формуванню у дошкільників мотивації до дій і моделей поведінки,

орієнтованих на сталий стиль життя.

Завданням курсу є створення умов для:

  1. Формування у дітей початкових уявлень про дії та поведінку, що орієнтовані на сталий розвиток;
  2. Усвідомлення дошкільниками необхідності збереження ресурсів землі та особистої відповідальності за майбутнє;
  3. Розвиток у дітей звичок і моделей поведінки, що відповідають сталому розвитку.